|   EN

W ramach projektu Uczelnia dostępna zaplanowano zorganizowanie następujących rodzajów BEZPŁATNYCH szkoleń dla studentów i pracowników AJP:

 1. Savoir-vivre wobec osób z różnym rodzajem niepełnosprawności (wzroku, słuchu, ruchu, z zaburzeniami psychicznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi);

2. Szkolenia ze wsparcia zdrowia psychicznego:

- Uwolnij się od stresu i lęku,

- O opuszczaniu strefy komfortu i profilaktyce depresji,

- Zarządzanie talentami – jeśli nie możesz pokonać muru, zbuduj drzwi - radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

- Trening umiejętności społecznych, Profilaktyka uzależnień behawioralnych);

3. Szkolenia z metodyki nauczania języków obcych osób z niepełnosprawnościami (tylko dla pracowników AJP);

4. Szkolenia z procedur na rzecz równych szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia i badań naukowych oraz na rzecz dostępności (tylko dla pracowników AJP);

5. Szkolenia z Systemu OnDemand (tylko dla pracowników AJP). 

 

W dniu 18 marca 2021 zapraszamy studentów AJP do wzięcia udziału w  szkoleniu ze wsparcia zdrowia psychicznego "Zarządzanie talentami – jeśli nie możesz pokonać muru, zbuduj drzwi - radzenie sobie w sytuacjach trudnych".

Szkolenie trwa 5 godzin dydaktycznych.

Miejsce szkolenia: AJP przy ul. Teatralnej 25, sala 210.

Godziny: I grupa 11:00 - 15:00, II grupa 15:30 - 19:30.

Uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

 

Zgłoszenia STUDENTÓW na szkolenie przyjmujemy do 14.03.2021 w linkuformularz zgłoszeniowy

ZAPRASZAMY!

Back to top