|       |  EN

Priorytet 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej

Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Całkowita wartość projektu (PLN) 4.037.722,17 PLN

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN) 3.672.096,47 PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN) 1.836.048,23

Poziom dofinansowania 50%

 • Inwestycja polega na rozbudowie, modernizacji i wyposażeniu obiektu pokoszarowego nr 7 PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim dla potrzeb edukacyjnych w celu poprawy jakości bazy dydaktycznej Uczelni.
 • Inwestycja zakłada realizację trzech zadań:
 1. termorenowacja i kolorystyka elewacji budynku nr 7 przy ul. F. Chopina 52 oraz dostosowanie obiektu do standardu pozostałych budynków Uczelni znajdujących się w tym samym kompleksie budynków.
 2. Przebudowa kondygnacji +2 budynku dydaktycznego nr 7 mające na celu zwiększenie bazy dydaktycznej oraz podniesienie standardów edukacyjnych i pracowniczych.

Przebudowa zostanie zrealizowana w następującym zakresie:

 • pokoje biurowe – 17 (44 stanowiska pracy)
 • sala konferencyjna – 1 (20 stanowisk)
 • sale wykładowe 2 (2x po 35+1 stanowisk)
 • toalety – 4
 • pomieszczenie gospodarcze – 1 szt.

Na piętrze modernizowane będą instalacje: c.o., wodno-kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne, przeciwpożarowa i wentylacyjna.

Wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt biurowy, komputerowy, dydaktyczny i socjalny

 

3. Przebudowa poddasza budynku dydaktycznego nr 7 – adaptacja części kondygnacji poddasza dla potrzeb pracowników dydaktycznych PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim:

 • wykonanie nowych podziałów pomieszczeń ścianami działowymi,
 • wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • przebudowa i remont instalacji elektrycznej,
 • budowa instalacji niskoprądowej,
 • przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
 • przebudowa systemu wentylacji grawitacyjnej.

W wyniku modernizacji poddasza powstaną następujące pomieszczenia:

 • pokoje dydaktyczne – 6 (14 stanowiska pracy)
 • archiwum – 4
 • gabinety + sekretariat – 3 (3 stanowiska),
 • toalety – 3
 • pomieszczenia gospodarcze, przedsionki i holl

Wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy, komputerowy i socjalny.

 •  
 • Projekt ma kluczowe znaczenie dla pogłębienia spójności społecznej i poprawy szans dydaktycznych.
 • Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 17 grudnia 2008
 • Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30 listopada 2010
 • Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 28 grudnia 2010

 

Wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane, realizującego powyższe zadania inwestycyjne, nastąpi w IV kwartale 2009 r., zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Foto: rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektu nr 7 przy ul. F. Chopina 52, dla potrzeb edukacyjnych

RPLB.04.02.01-08-088/09-01

 

Back to top