|       |  EN

Priorytet 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej

Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Całkowita wartość projektu (PLN)15.122.459,02 PLN

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN) 13.447.677,99 PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN)6.723.838,99 PLN

Poziom dofinansowania 50%

 

 • Projekt przebudowy budynku nr 5 (ul. F. Chopina 52) z przeznaczeniem na budynek dydaktyczny jest zadaniem kluczowym dla PSZ w środowisku akademickim. Projektowany budynek stanowi część kompleksu budynków pokoszarowych, będącym własnością i użytkowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim.
 •  
 • Realizacja projektu obejmuje przebudowę infrastruktury edukacyjnej przy ul. Fryderyka Chopina 52. Zakres prac:

 

Parter:

 1. utworzenie w części głównej budynku auli audiowizualnej przeznaczonej dla 450 osób (z możliwością podziału jej na dwie niezależnie funkcjonujące sale) z możliwością wykorzystania jej także do innych celów, wynikających z potrzeb Uczelni
 2. utworzenie dwóch sal dydaktycznych (komputerowych) przeznaczonych dla max. 20 słuchaczy każda
 3.  zlokalizowanie części głównej obiektu hollu i windy
 4. pomieszczenia sanitarne.

 

I Piętro:

 1. utworzenie w części głównej budynku trzech sal seminaryjnych przeznaczonych dla 30 osób
 2. zlokalizowanie w części głównej budynku trzech sal ćwiczeniowych przeznaczonych dla max.40 słuchaczy
 3. zlokalizowanie w części głównej budynku gabinetu dziekana wraz z dziekanatem oraz trzech pokoi profesorskich
 4. utworzenie dwóch sal dydaktycznych (komputerowych) przeznaczonych dla max. 20 słuchaczy
 5. zlokalizowanie pomieszczeń sanitarnych
 6. utworzenie części komunikacyjnej z windą

 

Poddasze:

 1. zlokalizowanie w części głównej budynku 12 pomieszczeń dydaktycznych (laboratoriów) przeznaczonych do korzystania przez max.10 słuchaczy każde
 2. utworzenie pomieszczeń sanitarnych
 3. utworzenie części komunikacyjnej z windą
 4. utworzenie salki konferencyjnej przeznaczonej dla max. 15 osób

 

Piwnice:

 1. utworzenie dwóch gabinetów komputerowych przeznaczonych do korzystania przez max. 20 słuchaczy
 2. pomieszczenia sanitarne
 3. część komunikacyjna z windą, szatnia i pomieszczenia techniczne (maszynownia dźwigu).

Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polega na innej lokalizacji wejścia głównego do budynku, stworzeniu przestrzeni przed wejściem oraz przystosowaniu go dla potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa pochylni spełniającej warunki techniczne wymagane dla korzystania z niej przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Zmianie podlega także lokalizacja sieci technicznych.

 

• Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 15 grudnia 2008

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 4 października 2011

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 1 grudnia 2011.

• Foto: przebudowa budynku dydaktycznego nr 5 przy ul. F. Chopina 52

RPLB.04.03.01-08-089/09

 

Back to top