|       |  EN

Priorytet 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej

Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Całkowita wartość projektu (PLN) 8.087.170,22 PLN

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN) 7.702.180,30 PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN) 3.851.090,15 PLN

Poziom dofinansowania 50%

okres realizacji Projektu od 02.03.2010 r. do 30.11.2010 r.

 

• Inwestycja polegająca na: przebudowie, modernizacji i wyposażeniu dla potrzeb edukacyjnych obiektu dydaktycznego nr 3 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim (ul. Teatralna 25). Ma to na celu poprawę jakości bazy dydaktycznej Uczelni. Studenci i kadra dydaktyczna zyskają bibliotekę instytutową z czytelnią i wypożyczalnią.

Projekt ma kluczowe znaczenie dla pogłębienia spójności społecznej i poprawy szans dydaktycznych.

 

• Realizacja projektu obejmuje:

  1. piwnica – pomieszczenia techniczne i magazynowe,
  2. parter – biblioteka razem z czytelnią i pomieszczeniami towarzyszącymi – szatnią, toaletami, pomieszczeniami socjalnymi i pokojem pracy bibliotekarza,
  3. piętro -  dwie sale wykładowe na 60 osób, szatnia i toalety,
  4. poddasze – gabinety dydaktyczne, pomieszczenie biurowe, sale seminaryjne, toalety i pomieszczenia socjalne.

Wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w nowoczesne meble. Z myślą o osobach niepełnosprawnych, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich, zastosowano wiele udogodnień: odpowiednie ukształtowanie ciągów pieszych, szerokie ciągi komunikacyjne, przystosowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Przewiduje się też zamontowanie platformy pionowej.

 

• Foto: przebudowa budynku dydaktycznego nr 3 przy ul. Teatralnej 25

RPLB 04.02.01-08-085/09-1

 

Back to top