|       |  EN

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim reprezentowana przez Rektora - prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską zawarła w dniu 24 listopada 2014 roku Umowę z Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbietę Polak o dofinansowanie Projektu pt. „Laboratorium Środowiskowe”

w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytetu IV: Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działania4.2: Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 4.2.1: Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 75 – Infrastruktura systemu oświaty.

Całkowita wartość projektu: 10 778 611,33 PLN,

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych: 10 751 111,51 PLN,

Wnioskowana kwota dofinansowania: 9 138 444,78 PLN,

Poziom dofinansowania LPRO: 85%

Wkład własny beneficjenta: 15% tj. 1 612 666,73 PLN

Okres realizacji Projektu: 13 luty 2013 rok – 30 września 2015 rok.

 

Przedmiotem projektu pt. „Laboratorium Środowiskowe” jest modernizacja i doposażenie budynku dydaktycznego nr 6 przy ul. Chopina Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez doposażenie oraz modernizację obiektu dydaktycznego. Stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla młodzieży, dorosłych oraz umożliwienie równego dostępu do różnych form kształcenia osobom niepełnosprawnym. Realizacja Projektu przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia na kierunkach studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa, Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn.

W związku z powyższym w ramach prac inwestycyjnych projektu przeprowadzone zostaną roboty budowlane, których zakres rzeczowy obejmował będzie m.in.:

  • przebudowę kondygnacji parteru, I, II piętra oraz części piwnicy
    w zakresie wydzielenia pomieszczeń laboratorium środowiskowego wraz
    z wykończeniem wnętrz,
  • przebudowę wewnętrznych instalacji: wody zimnej, ciepłej, grzewczej, kanalizacji ściekowej, wentylacji, elektroenergetycznej i słaboprądowych,
  • zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do całego budynku poprzez montaż dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych, przebudowę pochylni zewnętrznej umożliwiającej wejście do budynku osobom niepełnosprawnym, wydzielenie wc dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Zakres wyposażenia specjalistycznego obejmuje:

1.        Laboratorium Systemów Produkcyjnych:

·         Stacja dystrybucji,

·         Stacja kontroli,

·         Stacja obróbki,

·         Stacja montażu z robotem,

·         Stacja przenoszenia bez robota,

·         Stacja sortowania,

·         Stanowisko elastycznego systemu produkcyjnego,

·         Sprężarka powietrza z wyposażeniem,

·         Pozostałe niezbędne oprogramowanie oraz wyposażenie.

 

2.        Laboratorium Diagnostyki Maszyn i Urządzeń w tym:

·         System do diagnozowania maszyn,

·         Przyrząd do analizy drgań podłączany do komputera,

·         Zestaw akcesoriów do analizy uszkodzenia w łożyskach tocznych ,

·         Zestaw akcesoriów sprzęgła,

·         Zestaw akcesoriów – uszkodzenia w przekładniach,

·         Pozostałe niezbędne oprogramowanie oraz wyposażenie.

3.        Laboratorium Automatyki i Robotyki w tym:

·         Stacja eksperymentalna do podstaw hydrauliki,

·         Regulacja rozmyta – dźwigienka z kulkami,

·         Regulacja rozmyta – płytka z kulkami,

·         Robot według wykazu,

·         Pozostałe niezbędne oprogramowanie oraz wyposażenie

4.        Laboratorium Technik CNC w tym:

·         Tokarka CNC,

·         Frezarka CNC,

·         Pulpit operatorski podstawkowy do tokarki/frezarki,

·         Moduł klawiatury pulpitu sterownika np. SINUMERIK,

·         Oprogramowanie sterujące np. WIN NC SINUMERIK, toczenie, frezowanie,

·         Oprogramowanie 3-wymiarowej grafiki CNC – toczenie, frezowanie,

·         Multimedialne oprogramowanie do technik CNC,

·         Zestaw CAD komputerowo wspomaganego projektowania CAD,

·         Zestaw CAM wspomaganych komputerowo technik wytwarzania CAD/CAM/CNC,

·         Stanowiska zintegrowanych systemów wytwarzania,

·         Pozostałe niezbędne oprogramowanie oraz wyposażenie.

5.        Laboratorium Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów w tym:

·         Stanowisko do wyznaczania sił w wysięgniku żurawia,

·         Stanowiska do wyznaczania sił w prostej konstrukcji prętowej,

·         Stanowiska do badań równowagi w płaskim, statycznie wyznaczalnym układzie,

·         Stanowiska do wyznaczania sił w różnych, płaskich konstrukcjach kratowych,

·         Stanowisko do badania odkształceń prostych belek,

·         Stanowisko do badania odkształceń prętów podczas zginania lub skręcania,

·         Stanowisko do badania odkształceń wyboczenia prętów,

·         Weryfikacja hipotez naprężeń,

·         Zestaw dydaktyczny do badania drgań,

·         Stanowisko badania właściwości statycznych materiałów (min. próba rozciągania i ściskania),

·         Stanowisko badania właściwości dynamicznych materiałów,

·          Pozostałe niezbędne oprogramowanie oraz wyposażenie.

6.        Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn w tym:

·         Stanowisko do badań sprawności przekładni,

·         Stanowisko do badań przekładni tokarek,

·         Stanowisko dydaktyczne nauki o tarciu moduł bazowy,

·         Moduł doświadczalny tarcia klocka o tarczę,

·         Pozostałe niezbędne oprogramowanie oraz wyposażenie.

7.        Laboratorium Termodynamiki i Mechaniki Płynów w tym:

·         Stanowisko doświadczalne technik pomiarów temperatur,

·         Stanowisko doświadczalne przewodnictwa cieplnego,

·         Układ zamiany energii w elektrowni wiatrowej,

·         Prądnica wiatrowa,

·         Stanowiska doświadczalne ogniwa fotowoltaicznego,

·         Stanowisko doświadczalne kolektora słonecznego z różnymi konfiguracjami,

·         Absorpcyjne urządzenie chłodnicze,

·         Stanowisko do pomiarów oporów ruchu,

·         Model dydaktyczny działania ogniwa wodorowego,

·         Pozostałe niezbędne oprogramowanie oraz wyposażenie.

8.        Laboratorium Inżynierii Materiałowej w tym:

·         Stanowisko badania parametrów powierzchni i kształtów:

- przyrząd współrzędnościowy,

- zestawy przyrządów do ćwiczeń (suwmiarki, mikrometry, kątomierze, wzorce, czujniki),

- mikroskop warsztatowy,

- polerko-szlifierka stołowa,

·         Stanowisko galwanizacji:

- edukacyjne stanowisko galwanizatorskie,

·         Stanowisko obróbki cieplnej materiałów:

- piec laboratoryjny,

·         Stanowisko badania struktury materiałów:

- mikroskop metalograficzny z kamerą,

- kamera 3MP,

·         Pozostałe niezbędne oprogramowanie oraz wyposażenie

9.        Laboratorium Inżynierii Jakości w tym:

·         Profilografometr

·         Kamera szybkościowa

·         Pozostałe niezbędne oprogramowanie oraz wyposażenie.

10.     Laboratorium Modelowania i Nadzorowania Procesów w tym:

·         Kamera termowizyjna,

·         Pozostałe niezbędne oprogramowanie oraz wyposażenie.

 

11.     Laboratorium podstaw elektroniki i elektrotechniki,

·         Podstawowe obwody elektryczne do nauki podstaw elektrotechniki i elektroniki

·         Pozostałe niezbędne oprogramowanie oraz wyposażenie.

12.      Laboratorium technik 3D w tym:

·         Skaner 3D,

·         Drukarki 3D,

·         Pozostałe niezbędne oprogramowanie oraz wyposażenie.

13.     Laboratorium Mechatroniki

·         Stacja eksperymentalna do podstaw pneumatyki,

·         Stanowisko doświadczalne automatyki urządzeń odnawialnych źródeł energii,

·         Pozostałe niezbędne oprogramowanie oraz wyposażenie.

14.     Laboratorium Biomechaniki w tym:

·         Stanowisko do wyznaczania ogólnego środka ciężkości człowieka.

·         Platforma dynamometryczna do wyznaczania i analizy sił reakcji podczas występowania różnego rodzaju oddziaływań wynikających z ruchu człowieka

·         Stanowisko do oceny sił zacisku ręki, zestaw dynamometrów.

·         Stanowisko do wyznaczania momentów sił grup mięśni w warunkach statycznych i izokinetycznych.

·         Układ pomiarowy do wyznaczania mocy mięśni kończyn dolnych i tułowia oraz wysokości uniesienia ogólnego środka ciężkości

·         Platforma podometryczna do oceny gęstości powierzchniowej sił nacisku kończyn dolnych.

·         Układ pomiarowy do analizy parametrów kinematycznych ruchu człowieka,

·         Pozostałe niezbędne oprogramowanie oraz wyposażenie.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

 

Back to top