W dniach od 18 do 22 lipca 2016 r. miałam przyjemność przebywać na wyjeździe szkoleniowym w Utrecht University (Holandia). Uniwersytet w Utrechcie to jeden z wiodących ośrodków akademickich w Europie (sklasyfikowany na 17 pozycji) oraz na świecie (65 miejsce według Academic Ranking of World Universities 2016). Mój wyjazd odbył się w ramach programu Erasmus+. Obejmował udział w szkole letniej „International Law from Gender Perspective”.

W czwartek 7 lipca br. delegacja naszej Uczelni w składzie: dr Arkadiusz Wołoszyn, rektor ds. Organizacji i Rozwoju; dr Halina Uchto, pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz mgr Przemysław Nisiewicz, koordynator ds. współpracy z zagranicą, przebywała w Wyższej Szkole Technicznej w Wildau. Ze strony niemieckiej w rozmowach uczestniczyli: dr Angelika Schubert, dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej;  mgr Simon Gerard Joseph Devos, koordynator programu Erasmus oraz mgr Daniela Schultz, koordynator języka niemieckiego jako obcego.

Celem wizyty było omówienie współpracy w zakresie dydaktyki (wymiana studentów, warsztaty i obóz narciarski dla studentów) oraz nauki (konferencje naukowe).


W ramach programu Erasmus+ w dniach od 27.06.2016 do 3.07.2016 prof. dr hab. Beata Orłowska, dr Dorota Skrocka i mgr Sławomir Szenwald złożyli wizytę w Brandenburgische Technische Universtität Cottbus-Senftenberg. W trakcie pobytu wyżej wymienieni brali udział w spotkaniach z władzami i wykładowcami Wydziału Pedagogiki Społecznej, w czasie których omówiono: koncepcję wydania wspólnej publikacji naukowej, warunki wymiany studentów w roku akademickim 2016/17, sprawy związane z aktualizacją umowy dwustronnej i wiele innych zagadnień związanych ze współpracą.

W dniach 3-9 VI 2016 roku wziąłem udział w VII Międzynarodowym Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu na Ukrainie. Impreza ta odbywa się co dwa lata, skupiając badaczy schulzologów i artystów inspirujących się dziełem Schulza z całego świata, a szczególnie z Polski i z Ukrainy, co sprzyja nawiązywaniu i rozwijaniu obustronnych kontaktów kulturalnych, a także popularyzacji twórczości drohobyckiego pisarza. Festiwal obfituje w liczne wydarzenia: spektakle teatralne, projekcje filmowe, wernisaże sztuk plastycznych, koncerty, spotkania z najwybitniejszymi tłumaczami, literatami i artystami z wielu krajów.

W dniach 24-26.06.2016 po raz drugi gościliśmy na Wydziale Humanistycznym naszej Uczelni grupę studentów kierunku „Studia interkulturowe: Polacy i Niemcy w Europie” (EuPoD) z Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii, którzy przyjechali do Gorzowa Wielkopolskiego wraz ze swoimi wykładowcami docent Barbarą von Campe, dr Rebekką Wilpert oraz dr Tomaszem Lisem. Celem wizyty była realizacja projektu „W przestrzeni odczytujemy czas – krajobraz kulturowy jako miejsce edukacji na przykładzie Landsberga/ Gorzowa Wielkopolskiego”. Projekt ten studenci kilońskiej uczelni realizowali przy asyście studentów germanistyki naszej Uczelni.

W dniach 22-28 maja 2016 roku dzięki otrzymanemu grantowi Programu Erasmus+ miałam możliwość przebywać w Uniwersytecie w Salerno (Università degli Studi di Salerno).

Już po raz drugi z inicjatywy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 22-25 maja 2016 roku w Świnoujściu odbyły się międzynarodowe spotkania studentów II i III roku kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Filologii niemieckiej we współpracy ze studentami studiów magisterskich z Hochschule für Nachhaltige Entwicklung z Eberswalde oraz ze studentami z Vasyl Stefanyk Precarpathian National University w Ivano-Frankivsk na Ukrainie.

Warsztaty miały charakter wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie

Lokalizacja

Kontakt

Back to top