|   EN

W roku akademickim 2018/2019 (od września 2019r.) uruchomiliśmy studia podyplomowe
w zakresie: PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ Z NAUCZANIEM ZINTEGROWANYM.

Pierwsze zajęcia planowane są na 27 - 29 WRZEŚNIA 2019 roku; osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Justyna Kopaniecka tel.: 95 7216035.

Plan zajęć i harmonogram zjazdów w najbliższym czasie zostaną umieszczone na stronie Uczelni w zakładce: Dla Studentów/Studia podyplomowe/Plany zajęć.

Back to top