|       |   EN

Aktualności

Na zdjęciu: zmarły dr Wojciech SysłoZ wielkim żalem i smutkiem informujemy, że dniu 28 września br. zmarł dr Wojciech A. Sysło

AKADEMIA M. JAKUBA z PARADYŻA DZIEŃ REKTORSKI 4 PAŻDZIERNIKA 2022 r. WWW.AJP.EDU.PL - napis widnieje na grafice, a po środku grafiki drzwi do wejścia do Akademii przy ul. Teatralnej 25W związku z inauguracją roku akademickiego 2022/2023 w Akademii im. Jakuba z Paradyża,

Konkurs EkoMasters dla studentów i doktorantówTrwa kolejna edycja Konkursu ekoMasters. W tym roku, do 31 października br. Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia zbiera pomysły dotyczące sposobów zmniejszenia negatywnego wpływu funkcjonowania uczelni na środowisko naturalne lub tworzenia ekologicznego modelu działania tych instytucji.

PRZEDMIOT WYCHOWANIE FIZYCZNE JEST OBOWIĄZKOWY DLA STUDENTÓW I ROKU (studiów licencjackich, inżynierskich, 26+ oraz jednolitych

magisterskich) WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW STACJONARNYCH W WYMIARZE 60 GODZIN.

Przedmiot Wychowanie Fizyczne można zrealizować w ramach Zakładu Wychowania Fizycznego lub Klubu Uczelnianego AZS AJP.

ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zajęcia z wychowania fizycznego w roku akademickim 2022/2023 w semestrze zimowym będą odbywały się w trybie hybrydowym, w wymiarze 30 godzin.

Dzień Adaptacyjny 2022Szkolenie bhp i biblioteczne, w ramach Dnia Adaptacyjnego, będzie umieszczone od 30 września 2022 roku na platformie e-dziekanat w zakładce e-learning i będzie dostępne do 30 listopada 2022 r.

Na zdjęciu od lewej: Redaktor Andrzej Pierzchała i Dyrektor Biblioteki Głównej Sławomir Jach

20 września 2022 r. w Bibliotece Głównej im. Elizy Orzeszkowej Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się promocja książki Wenety Puklicz-Pierzchały „Teatr Ireny i Tadeusza Byrskich czyli idea prowincji oswojonej w praktyce”. Tę nową publikację Wydawnictwa AJP, do druku przygotowała JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.


Spotkanie rozpoczęło się uczczeniem chwilą ciszy świętej pamięci Wenety Puklicz-Pierzchały. Autorka książki zmarła 29 kwietnia 2022 r.

Gościem specjalnym spotkania był Andrzej Pierzchała – redaktor Radia Zachód oraz mąż pisarki. Rozmówca, na początku spotkania, wyznał, że jego żona – jako kilkuletnia dziewczynka – przyjaźniła się z Ireną Byrską, uznaną wówczas 60-letnią reżyserką. Weneta wspólnie z – nazywaną przez nią – „Babcią Byrską” chodziły do kina oraz słuchały muzyki. Doświadczenie to było niebagatelne dla autorki publikacji i ukształtowało jej wrażliwość i spojrzenie na sztukę i kulturę.

Następnie opowiedział o problematyce opisanych w książce rozdziałów, takich jak: Artystyczny rodowód Ireny i Tadeusza Byrskich; Intelektualne przyjaźnie artystycznego małżeństwa; Teatr Byrskich, czyli budowanie teatru autorskiego; Gorzowski Teatr im. Juliusza Osterwy. Zwrócił uwagę, że publikację otwiera bardzo ważny cytat Jerzego Grotowskiego: „Teatr Byrskich – artystycznie wybitny – przez cały okres powojenny był natchnieniem i źródłem sił dla wszystkich, którzy na sztukę teatru patrzyli z perspektywy wartości wyższych. Etos Byrskich, którzy z piętnem ideologicznych heretyków w kolejnych miejscach zaczynali pracę od nowa – w Kielcach, w Poznaniu, w Gorzowie – (ponieważ nigdy nie zgadzali się na kompromisy) stanowił przykład i wyzwanie dla nas wszystkich…”. Andrzej Pierzchała zauważył również, że Byrscy wychowywali publiczność, prowadzili teatr społeczny, prowincjonalny, pracy u podstaw, ponieważ chcieli wytworzyć swoistą wspólnotę.

Podczas spotkania – przy akompaniamencie gitarowym dr Joanny Rutkowskiej – studentki AJP odczytały fragmenty listów Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta adresowanych do Byrskich z archiwum Biblioteki Głównej im. Elizy Orzeszkowej Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Rektor AJP zamknęła spotkanie zwracając uwagę, że publikacja jest bardzo interesująca oraz przystępna, widać świeżość spojrzenia oraz naturalność refleksji, czasami posuniętą do dość ostrych i krytycznych ocen, ale – jak dodaje prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – takie jest prawo autora.

Rozmowę poprowadził Dyrektor Biblioteki Głównej mgr Sławomir Jach.

Relacja i fotorelacja: Wiktoria Chojnacka

 

Zaproszenie na Inaugurację Roku AkademickiegoRektor i Senat

Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

mają zaszczyt zaprosić na

Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023,

w dniu 04 października 2022 roku

 

 

 

 

Zdjęcie uczestników konferencji DZIEDZICTWO KULTUROWE POGRANICZAW dwudniowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dziedzictwo kulturowe pogranicza” uczestniczyli badacze z Polski i Ukrainy.

Back to top