|   EN

 

W dniach 8-12 kwietnia br. w ramach programu Erasmus+ (Staff teaching assignments) prowadziłem zajęcia dydaktyczne dla studentów anglistyki na Università degli Studi di Salerno (Włochy), partnerem naszej uczelni, jednym z większych uniwersytetów w południowych Włoszech. Realizację programu umożliwiła mi prof. Linda Barone, specjalizująca się w dziedzinie językoznawstwa i translacji, która skontaktowała mnie z prof. Mikaelą Cordisco i prof. Sirią Guzzi, które wykazały zainteresowanie zaproponowaną wstępnie tematyką zajęć, pokrywającą się z programem dydaktycznym realizowanym przez uczelnię włoską.

Korespondencja mailowa pozwoliła precyzyjnie dopasować treści, formę i poziom zajęć do potrzeb studentów anglistyki I i III roku. Ostatecznie program objął cztery dwugodzinne zajęcia pod wspólnym tytułem „Language and Identity”, które zawierały treści językoznawcze (m.in. różne akcenty rodzimych użytkowników języka angielskiego, jak  i tych dla których angielski jest językiem obcym) oraz elementy edukacji interkulturowej. Zajęcia zostały bardzo pozytywnie odebrane zarówno przez kadrę  jak i włoskich studentów, którzy wykazali duże zainteresowanie zaproponowaną tematyką i chętnie angażowali się w dyskusje i ćwiczenia. Za szczególnie wartościowe uznali format ćwiczeń i komentarze dotyczące kształcenia sprawności rozumienia ze słuchu i specyfiki narzędzi sprawdzających umiejętności w tym zakresie. W zajęciach wzięła udział również studentka II roku anglistyki Akademii im. Jakuba z Paradyża, Agata Bartniak, która odbywa część studiów w ramach programu Erasmus+ w uczelni włoskiej. Była okazja do dłuższej rozmowy i poznania naszej uczelni partnerskiej we Włoszech również z perspektywy polskiego studenta. Udział w programie Erasmus+, który dał mi możliwość wymiany doświadczeń z kadrą włoską na temat różnorodnych zagadnień związanych z kształceniem językowym był dla mnie interesującym i cennym  doświadczeniem.

Mirosław Kwiatkowski

Back to top