|   EN

Włoski kontekst akademicki sprzyja rozwojowi i pogłębianiu wielorakich kompetencji na każdym szczeblu rozwoju naukowego i osobowościowego nauczyciela akademickiego. Przekonanie bierze się z tego, że już od kilku podejmowane są i realizowane plany szkoleniowe, z których można korzystać w ramach dobrych relacji z niektórymi włoskimi podmiotami naukowymi, zwłaszcza rzymskimi.

W dniach 8-12 kwietnia 2019 roku skorzystałem z takiej owocnej możliwości, realizując program szkoleniowy Erasmus+ w rzymskiej uczelni Università degli Studi Roma Tre. Oprócz odbytych wielu spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego tej uczelni (m. in. z prof. Cecilią Costa, prof. Vincenzo Antonio Piccione, prof. Barbarą Morsello), uczestniczyłem także w konferencji naukowej, w dyskusjach i debatach związanych z pracą badawczą i funkcjonowaniem uczelni europejskich. Nawiązano także kontakt z Barbarą Maussier, socjologiem procesów kulturowych i komunikacji, pracującą między innymi w Universià di Roma Tor Vergata, a podejmującą pracę dydaktyczną i naukową także na różnych uczelniach europejskich. Miałem możliwość uczestniczyć w badaniach prowadzonych przez panią profesor Maussier. Ponadto, skorzystałem z wizyty w słynnej bibliotece rzymskiej (Biblioteca Nazionale di Roma), gdzie oprócz kwerendy badawczej, zapoznałem się z ekspozycjami dawnych, muzealnych urządzeń drukarskich, wyeksponowanych w bibliotece. Pobyt w rzymskim środowisku akademickim, naukowym i kulturalnym w dniach 8-12 kwietnia 2019 okazał się niepowtarzalnym i bardzo cennym doświadczeniem.

 

Back to top