|   EN

Program Erasmus+ jest interesującą ofertą edukacyjną i szkoleniową, która z powodzeniem i zainteresowaniem jest wykorzystywana zarówno przez studentów jak i pracowników dydaktycznych.  Kolejny już raz mogłem zrealizować kilkudniowy pobyt zagraniczny(13-17 marca 2017) w gościnnym i zaprzyjaźnionym z naszą uczelnią uniwersytecie w Salerno we Włoszech.

W ramach pobytu wykładowego zastały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne z zakresu socjolingwistyki. Wątkiem przewodnim tych zajęć była próba percepcji oraz reinterpretacji włoskiej myśli socjologicznej z punktu widzenia socjologa obcokrajowca (Polaka). Wydaje się, iż to interesujący temat, zwłaszcza kiedy uwzględnia się specyfikę i kontekst, w którym powstaje wiedza (w tym przypadku socjologiczna), która nie zawsze jest intersubiektywna i wolna od wpływów społecznych. Fakt ten nie czyni jej jednak mniej wartościową, lecz wskazuje na różnorodność i bogactwo tego, jak poszczególne grupy i szkoły badawcze mierzą się z problemami społecznymi, które nie wszędzie i nie zawsze przedstawiają się identycznie. Wykłady były także okazją do dyskusji zarówno ze studentami, ale i z niektórymi nauczycielami akademickimi, zainteresowanymi tym, jak w naszym polskim kontekście może być rozumiana oraz interpretowana ich własna refleksja naukowa. Pobyt na włoskiej uczelni był też okazją do wzmocnienia i ożywienia naszego międzynarodowego porozumienia. Szczególnie duże wsparcie w tej kwestii płynie od osoby odpowiedzialnej za koordynację naszej współpracy, kierującej wydziałem nauk humanistycznych (Dipartimento di Studi Umanistici), pani profesor Rosy Marii Grillo. Pani Profesor wyraziła radość z tego powodu, iż nasza uczelnia zmieniła niedawno swój status, stając się Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.   

(Paweł Prüfer)

Back to top