|   EN

W dniach 22-28 maja 2016 roku dzięki otrzymanemu grantowi Programu Erasmus+ miałam możliwość przebywać w Uniwersytecie w Salerno (Università degli Studi di Salerno).

Mój pobyt we włoskiej uczelni miał charakter dydaktyczny (Staff Teaching). Dzięki niezwykłej życzliwości profesora Franco Ferrari przeprowadziłam wykłady dla studentów 2-go stopnia studiujących na kierunku filozofia. Brali w nich udział także doktoranci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni. Wykłady obejmowały problematykę związaną zarówno z filozofią antyczną, jak i bizantyjską. Ich podstawowym jednak celem było przedstawienie postaci wybitnego myśliciela, tj. Jana Italosa, który nauczał w XI-wiecznym Bizancjum.

Pobyt w Università degli Studi di Salerno umożliwił mi również pogłębienie wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej filozofii antycznej (w oparciu o konsultacje z prof. Franco Ferrari) oraz pozyskanie literatury niezbędnej do dalszej pracy badawczej.

dr Magdalena Jaworska-Wołoszyn


 

Back to top