|   EN

Wrzesień 2017 roku był bogaty w wydarzenia międzynarodowe. Jedną z niespodzianek była wizyta gości z Węgier w AJP. Delegację węgierską reprezentowały cztery panie: Ildikó Mayer, Andrea Törökne Mezei, Andrea Matyas, Katalin Markosné Kerekes oraz pan Andor Pajrok, koordynator programu Erasmus. Delegacja Eötvös József Főiskola zapoznała się m.in.

ze strukturą naszej uczelni, ofertą edukacyjną oraz bazą lokalową. Zwiedzano obiekty: Bibliotekę Wydziału Humanistycznego im. prof. dr hab. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, Bibliotekę Główną im. Elizy Orzeszkowej, Laboratorium środowiskowe na Wydziale Technicznym AJP, Aulę im. prof. Stanisława Kirkora.  Panie reprezentowały Dział Finansowy swojej uczelni, dlatego niezbędne było spotkanie w kwesturze AJP.

Dyskutowano o dalszej współpracy naukowo-dydaktycznej, wspólnych projektach i publikacjach.

Wizytę w AJP przygotował Dział Współpracy Międzynarodowej z uwzględnieniem  programu szkoleniowego delegacji z Baja.

dr H. Uchto

Back to top