|   EN

Pobierz ten plik (Ostróg Prezentacja22.pdf) Ostróg prezentacja

Studenci III roku (Daria Haltelova, Diana Latysh, Anna Dembitska, Vasyl Prokopiuk) i wykładowcy (dr Liubov Korniichuk i dr Mykola Blyzniak) Wydziału Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w Ostrogu realizowali specjalnie przygotowany dla nich program naukowo-dydaktyczny (uczestniczyli w wykładach, konferencji naukowej), a także zwiedzali obiekty oraz jednostki ogólnouczelniane i międzyinstytutowe: Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych pod patronatem Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie, Akademickie Centrum Sportu i Turystyki, Bibliotekę Główną, Laboratorium Środowiskowe, Ośrodek Edukacyjny „Czym skorupka za młodu”, Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

W sali muzycznej Zespołu Willowo-Ogrodowego Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta nasi Goście wysłuchali wykładów podczas Seminarium Jubileuszowego pt. „200-lecie Konstytucji Królestwa Polskiego: między literą prawa a praktyką rządzenia”.

Opiekę naukową z ramienia Uczelni sprawował prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński, kierownik Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowej i Wschodniej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego.

Program opracował Dział Współpracy Międzynarodowej PWSZ. Patronat nad programem objęła dr Anna Chabasińska, prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, zaś wykłady przygotowali i prowadzili pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni.

To pierwsza tego typu wizyta studentów z Ostroga. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie okazja do wyjazdu delegacji naszej Uczelni do rodowego miasta książąt Ostrogskich, położonego w obwodzie rówieńskim nad Horyniem, u ujścia Willi i nawiązania ściślejszej współpracy z Narodowym Uniwersytetem „Akademia Ostrogska” w Ostrogu, którego założycielem był książę Konstanty Wasyl Ostrogski.

H. Uchto
 

Back to top