|   EN

Pod koniec kwietnia 2019 r. w polskojęzycznym Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu przebywała delegacja AJP, której przewodniczyła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. W skład delegacji weszli: dr Przemysław Słowiński, prorektor ds. Studenckich oraz dr Halina Uchto, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z zagranicą. Połuknie (lit. Paluknys), wieś na Litwie w rejonie trockim, w okręgu wileńskim – siedziba gminy.

Ta urokliwa, otoczona zielenią wieś ma dwie szkoły: polską i litewską, Pierwsza wzmianka na piśmie o tej miejscowości pochodzi z 1691 roku (wg dokumentów sądowych). Wieś ma sztandar i herb, na którym widnieje zielona tarcza przedzielona horyzontalnie srebrną wstęgą: zielone tło to pola, łąki i lasy, które otaczają wieś, a srebrna wstęga - rzeka Łukna dzieląca miejscowość na pół. Według mieszkańców stąd bierze się etymologia nazwy "Połukie", czyli "po obu brzegach Łukny". W tej pięknej miejscowości znajduje się polskie gimnazjum, które Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim objęła patronatem, zapewniając uczniom opiekę naukowo-dydaktyczną.

Podczas wizyty zapoznano się z infrastrukturą gimnazjum, organizacją roku szkolnego oraz możliwościami kształcenia (uczelnie akademickie i zawodowe) i doskonalenia nauczycieli (szkolenia, konferencje, staże metodyczne, wizyty studyjne i inne wydarzenia) na Litwie. Z panią dyrektor gimnazjum Ludmiłą Narkiewicz i gronem pedagogicznym omówiono wiele tematów związanych z polityką oświatową, np. problemy z reorganizacją i akredytacją szkół polskich; zasady prawne litewskiego systemu oświaty oraz warunki funkcjonowania polskiej szkoły w tym systemie, instytucje wspierające polskojęzyczne szkoły na Litwie (stowarzyszenia, związki).

W liczącym ponad sto lat Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu (Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio) pięknie odnowiono sale lekcyjne, bibliotekę i inne pomieszczenia. Szkołę odpowiednio wyposażono w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Nasi rozmówcy bardzo mocno podkreślali tzw. pomocną dłoń ze strony „Wspólnoty Polskiej”.

dr H. Uchto

Fotorelacja:

 Pobierz plik (Połuknioa 2019, Prezentacja1.pdf) Połuknia 2019 fotorelacja

Back to top