|   EN

Wśród przybyłych gości byli m.in.: Starosta Strzelecko-Drezdenecki Bogusław Kierus, Dyrektor Biura Euroregionu Krzysztof Szydłak, Dyrektor Amt Golzow Lothar Ebert, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Józef Kruczkowski, Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego Paweł Bilski, Prezes Gorzowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Henryk Kubiak.

Tematem przewodnim konferencji był rozwój transgranicznej turystyki w Euroregionie Pro Europa Viadrina ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kwalifikowanej turystyki wodnej na obszarze pojezierza, nawiązanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi uczestnikami z branży turystyki wodnej.

Akademię im. Jakuba z Paradyża reprezentował Dziekan Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu dr Arkadiusz Wołoszyn oraz dr Anna Bezulska, którzy mieli okazje podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem branżowym. W konferencji brali udział również studenci I roku na kierunku turystyka i rekreacja. 

Konferencja przebiegła w malowniczym otoczeniu Pałacu Mierzęcin, którego wnętrza oraz ogród zachwyciły przybyłych gości. W przerwie między sesjami tematycznymi mieli oni możliwość jego zwidzenia wraz z przewodnikiem. Kolejnego dnia odbyła się wycieczka studyjna, która pozwoliła poznać najciekawsze atrakcje miasta Dobiegniew oraz przystań żeglarską Panta Rei nad Jeziorem Osiek.


Prelegenci poruszyli następującą zagadnienia:

Prezentacja Gminy Dobiegniew – Samorządowe inwestycje w infrastrukturę turystyczną jako sposób na zwiększenie dostępności i atrakcyjności lokalnych miejsc rekreacyjnych na podstawie zrealizowanych i przyszłych przedsięwzięć.
 
Dyrektor Urzędu Golzow Lothar Ebert – Dobre praktyki w zakresie wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju turystki
 
dr Arkadiusz Wołoszyn, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - Uwarunkowania społeczne i środowiskowe rozwoju żeglarstwa na Pojezierzu Dobiegniewskim
 
Peter Dörnfeld, Mediamare Consulting – System informacji i oznakowania turystyki wodnej
w Brandenburgii. Koncepcja, planowanie i wdrożenie z praktycznymi przykładami.
 
Dyrektor Paweł Bilski, Drawieński Park Narodowy – Ochrona przyrody, a udostępnianie.
 
Andreas Verch, Klubu Żeglarski w Prenzlau - Rozwój współpracy polsko niemieckiej na przykładzie szkolenia dzieci i młodzieży w szkółkach żeglarskich
 
Przemysław Nisiewicz, Harcerski Klub Żeglarski Panta Rhei - Szlak wodny Lubuskie Mazury
 
 
dr Anna Bezulska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - Szkolenie kadr dla potrzeb turystyki wodnej w AJP w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Prezes Zarządu Henryk Kubiak, Gorzowski Okręgowy Związek Żeglarski – Żeglarstwo jako potencjał wielowymiarowy regionu, rozpatrywany w aspektach promocyjnych, ekonomicznych i edukacyjnych.

 

                                                               Opracowała dr Anna Bezulska

Back to top