Priorytet 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej

Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Priorytet 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej

Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Jesteśmy instytucją bardzo młodą i nowoczesną, ale możemy pochwalić się również unikatowymi zbiorami na skalę ogólnopolską. Jest to możliwe dzięki „Archiwum Byrskich” – niezwykłemu zbiorowi listów, fotografii, scenariuszy i innych materiałów po Irenie i Tadeuszu Byrskich – niezwykłych twórcach teatralnych, którzy w latach 60. tworzyli również w Gorzowie. Dzięki uprzejmości ich dzieci: Agnieszki, Katarzyny i Krzysztofa, posiadamy np. listy Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Witolda Gombrowicza, Alberta Camusa, Jerzego Grotowskiego i innych twórców teatralnych i literackich.

Galeria sztuki Punkty Widzenia mieści się w budynku Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Fryderyka Chopina 52. Powstała na początku 2007 r. Głównym inicjatorem jej założenia jest Dyrektor Sławomir Jach, a koordynatorem ds. artystycznych – Jacek Lauda, satyryk, pracownik Działu Nauki i Wydawnictw Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Działalność Punktów Widzenia zainaugurowała wystawa malarstwa Krzysztofa Swaryczewskiego „Miłość to jedyne wyjście”. W tym samym roku akademickim przestronne, nowoczesne wnętrza galerii-biblioteki gościły wielkoformatowe abstrakcyjne obrazy znanego gorzowskiego malarza Wojciecha Plusta. Następnie pokazano wystawę „Z Archiwum Ireny   i Tadeusza Byrskich”. Znalazły się na niej: unikatowa korespondencja z wielkimi Polakami, np. Gombrowiczem, Miłoszem czy Herbertem, a także scenariusze, zaproszenia, zdjęcia  i pamiątki. Na ścianach biblioteki przy ul. Fryderyka Chopina zawisły też fotografie Pawła Chary, dokumentujące jego podróże po Indiach, oraz wielkanocne instalacje uczniów gorzowskiego Liceum Plastycznego.

Mimo że Punkty Widzenia istnieją od niedawna, doskonale wpisały się w mapę kulturalną Gorzowa Wielkopolskiego, a sprzyjające warunki, w jakich funkcjonują, przychylność władz uczelni dla przedsięwzięć kulturalnych oraz zaangażowanie pracowników i przyjaciół, wróżą im długą i pomyślną działalność.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top