Ośrodek Edukacyjny „Czym skorupka za młodu” oferuje trzy bloki tematyczne realizowane w ramach pracowni matematycznej i fizycznej. Realizacja niniejszego projektu jest wieloetapowa i długofalowa, dlatego planowane jest uruchomienie dodatkowo pracowni astronomicznej i pracowni biologiczno-chemicznej.

          Prowadzącymi zajęcia edukacyjne w Ośrodku są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim, specjalizujący się w naukach ścisłych i przyrodniczych, którzy podejmują współpracę z pracownikami dydaktyczno-naukowymi Wydziału Humanistycznego Uczelni z obszaru pedagogiki wczesnoszkolnej.

          Współpraca międzywydziałowa dotyczy konsultacji w zakresie budowy programu edukacyjnego (tematy, pomysły, środki dydaktyczne), który jest realizowany podczas spotkań w Ośrodku. Niniejsza współpraca kierowana jest przez wyznaczonego w Ośrodku Koordynatora do spraw kadrowych.

Pracownia fizyczna: mgr Agata Skiba

Oferta spotkań edukacyjnych w ramach pracowni fizycznej dotyczy następujących tematów:

a)      "Własności wody i innych cieczy”;

b)      "Co pływa, co tonie?”,

c)      "Inny rodzaj cieczy".

Pracownia matematyczna:  mgr Tomasz Walkowiak

Oferta spotkań edukacyjnych w ramach pracowni matematycznej dotyczy następujących tematów:

a)      "Kraina brył, czyli figury z boku, z tyłu i z góry”;

b)     "Konstrukcje geometryczne",

c)      "Siatki brył geometrycznych".

 

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top