|   EN

W dniach 19 – 23 sierpnia 2019 r. w ramach programu Erasmus + (Staff Mobility For Training) przebywałam w Bibliotece Uniwersyteckiej Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.

 Celem mojego wyjazdu było pozyskanie materiałów źródłowych niezbędnych do prowadzenia dalszych badań w zakresie lingwistyki tekstu, frazeologii, leksykografii i glottodydaktyki w odniesieniu do pary językowej niemiecko-polskiej. Wyniki realizowanych przeze mnie prac badawczych – między innymi w formie artykułów – zostaną złożone do publikacji w czasopismach naukowych, część z nich przedstawię również podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Renata Nadobnik

Back to top