Dnia 17 maja 2019 Koło SIMP przy Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Przemysł – nauka – dobre połączenie”. Spotkanie odbędzie się w ramach DNI MECHANIKA 2019.

Dnia 16.05.2019 na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża po raz kolejny zorganizowano Dzień Techniki, w którym uczestniczyło ponad 120 uczniów ze szkół średnich i podstawowych Gorzowa Wlkp. i regionu.

W środę 15 maja br. zakończyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza”, której organizatorami byli: Katedra Języka i Komunikacji Religijnej Wydziału Humanistycznego oraz Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii  im. Jakuba  z  Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski we współpracy z  Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu  im. Wasyla Stefanyka  w Iwano-Frankowsku (Ukraina).

W poniedziałek 13 maja odbyła się konferencja studentów Wydziału Humanistycznego AJP 'Odkryć i zrozumieć świat'.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej przy Akademii im. Jakuba z Paradyża zapraszają na konferencję naukową pt. "Mniejszości narodowe i etniczne w sferze medialnej ziem zachodnich i północnych".

W dniu 08.05.2019 r. odbyły się warsztaty z gier symulacyjnych przez Biuro Karier AJP oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Gorzowie Wielkopolskim. W zajęciach wzięli udział studenci I roku kierunku Informatycznego Wydziału Technicznego AJP. W tematykę gier symulacyjnych wprowadzili uczestników przedstawiciele MCK – Lech Idziaszek i Edyta Kozłowska.

Dnia 27 maja br. o godz. 17.00 w sali 110, na I piętrze gmachu WIMBP przy ul. Sikorskiego 107 odbędzie się

Gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zapraszają na spotkanie dyskusyjne pt. Europejskie i polskie uwarunkowania wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top