Dnia 16 grudnia w godzinach od 10.00 do 11.30 w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, sala nr 128 w budynku nr 7 przy ul. Fryderyka Chopina odbędzie się spotkanie informacyjne: Fundusze Europejskie dla Samorządów. Spotkanie zorganizowane przez dr Agnieszkę Szuszakiewicz – Idziaszek.

Gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zapraszają na spotkanie dyskusyjne pt. ZBiR-em do Rosji? Stan relacji rosyjsko-białoruskich i co z tego wynika dla Polski?

W dniu 21 listopada 2019r. odbyła się pierwsza Przypominajka Dydaktyczna dla nauczycieli języków obcych. Jest to nowa propozycja szkoleniowa na nauczycieli, której celem jest przypomnienie wybranych ważnych zagadnień dydaktycznych i utrwalenie ich poprzez przykłady praktyczne. W seminarium wzięło udział 15 nauczycieli z gorzowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a tematem seminarium było Jak ćwiczyć mówienie na lekcjach języka obcego w klasie szkolnej.

W dniu 26 listopada 2019 r. w Sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyło się spotkanie dyskusyjne „Rola rosyjskich służb specjalnych w kształtowaniu polityki mocarstwowej Rosji”.


Dnia 26 listopada w AJP o godz.11.00 w budynku nr 8, sali 106 przy ul. Fryderyka Chopina 52 miało miejsce spotkanie zainteresowanych studentów w sprawie programu "Legia Akademicka". Major Ireneusz Wiliński omówił przebieg szkolenia, opowiadał o ćwiczeniach wojskowych, wyborze jednostki wojskowej oraz o funkcjonowaniu programu "Legia Akademicka" oraz procedur z tym związanych.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat realizacji programu "Legia Akademicka" w roku akademickim 2019/2020

Pobierz plik (Plakat-Legia -Akademicka.pdf)Plakat-Legia -Akademicka.pdf

17 października 2019 roku w Auli im. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka. Organizatorem konferencji był Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy z Oddziałem Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wielkopolskim, a także Regionalnym Oddziałem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gorzowie Wielkopolskim.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top