Pliki do pobrania:

Pobierz plik (Plan studiów - Logopedia.pdf)Plan studiów - Logopedia

Charakterystyka studiów podyplomowych

Studia podyplomowe w zakresie logopedii prowadzone w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim są studiami kwalifikacyjnymi, tzn. nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy:

  • w resorcie oświaty: we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych - na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  • w resorcie zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 roku;
  • prowadzenia samodzielnej praktyki logopedycznej.

Ponadto, zgodnie z zaleceniami i wymaganiami Polskiego Kolegium Logopedycznego oraz Polskiego Związku Logopedów, trwają 4 semestry i obejmują 626 godzin kształcenia (w tym 110 godzin praktyk i zajęć praktycznych). Gwarantuje to uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy oraz pozwala na dalszy rozwój w ramach studiów specjalizacyjnych (np. neurologopedii, surdologopedii).

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie logopedii posiada wiedzę lingwistyczną (fonetykę i fonologię, naukę o semantyce, składni i morfologii języka polskiego dla logopedów), medyczną (związaną z naukami medycznymi – anatomią i fizjologią narządów mowy, anatomię, fizjologię i patofizjologię układu nerwowego, podstawy audiologii, foniatrii, podstawy ortodoncji), wiedzę psychologiczną (neuropsychologię, neuropsychologiczne podstawy rozwoju mowy, psychologię rozwojową i kliniczną, psychoterapię) oraz pedagogiczną i ściśle logopedyczną. Ma znajomość podstaw postępowania logopedycznego z dzieckiem i osobą dorosłą.

Adresaci:

Studia podyplomowe w zakresie Logopedii skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich (jednolitych lub drugiego stopnia) wszystkich kierunków. Przyjmowani są także studenci studiów drugiego stopnia  (pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy uzyskają po uzyskaniu tytułu magistra).

Kandydaci na studia powinni mieć nienaganną wymowę, prawidłowy słuch i budowę aparatu artykulacyjnego. Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem).

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top