|   EN

Plik do pobrania :

Pobierz plik (Edukacja dla bezpieczeństwa.docx)Plan studiów – Edukacja dla bezpieczeństwa

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów kierunków nauczycielskich oraz nauczycieli wszystkich typów szkół. Uprawniają do nauczania przedmiotu we wszystkich typach szkół. Studia obejmują trzy semestry, w ramach których realizowanych jest 360 godzin kontaktowych, ich program uwzględnia standardy kształcenia nauczycieli wskazane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji. Program studiów ma wymiar nie tylko teoretyczny, ale także praktyczny. Absolwenci zdobywają wiedzę w zakresie przedmiotu oraz umiejętności związane z tworzeniem narzędzi wspierających proces dydaktyczny. W programie ujęto także zajęcia związane z praktyczną nauką zagadnień dotyczących samoobrony i bezpieczeństwa.

Back to top