|   EN

PROGRAM STUDIÓW - kierunek: mechanika i budowa maszyn 2019-2023

Mechanika i budowa maszyn I stopień S 2019-2023 (1).xlsx

Mechanika i budowa maszyn I stopień NS 2019-2023 (1).xlsx

 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek: mechanika i budowa maszyn 2018-2022

Pobierz plik (2. Dualne Mechanika i budowa maszyn S 2018-2022.xls) Mechanika i budowa maszyn S 2018-2022.xls

Pobierz plik (2. Dualne Mechanika i budowa maszyn NS 2018-2022.xls) Mechanika i budowa maszyn NS 2018-2022.xls

 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek: mechanika i budowa maszyn 2017-2021

Pobierz plik (Mechanika i budowa maszyn_niestacjonarne 201718.xls) mechaika i budowa maszyn stacjonarne 2017-2021

Pobierz plik (Mechanika i budowa maszyn_stacjonarne 2017-18.xls) mechanika i budowa maszyn niestacjonarne 2017-2021

karty przedmiotów, studia stacjonarne i niestacjonarne 

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) A.Przedmioty podstawowe Mechanika i budowa maszyn 2017-2021.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) B.Przedmioty kierunkowe, mechaniak i budowa maszyn 2017-2021.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C.1.Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budpwa maszyn 2017-2021.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C.2.Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2017-2021.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C.3.Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2017-2021.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) C.4.Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2017-2021.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) D.Dylomowanie i praktyka.pdf

PROGRAM STUDIÓW - kierunek: mechanika i budowa maszyn 2016-2020

Pobierz plik (1. plan studiów Mechanika i budowa maszyn studia niestacjonarne 2015-2019.xls) Mechanika i budowa maszyn stacjonarne 2016-2020

Pobierz plik (1. plan studiów Mechanika i budowa maszyn studia niestacjonarne 2015-2019.xls) Mechanika i budowa maszyn niestacjonarne 2016-2020

karty przedmiotów, studia stacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C1. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C2. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C3. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 st.pdf

 

karty przedmiotów, studia niestacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C1. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C2. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C3. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 ns.pdf

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek: mechanika i budowa maszyn 2015-2019

 

Pobierz plik (1. plan studiów Mechanika i budowa maszyn studia niestacjonarne 2015-2019.xls)  plan studiów Mechanika i budowa maszyn studia stacjonarne 2015-2019 (5).xls

Pobierz plik (1. plan studiów Mechanika i budowa maszyn studia niestacjonarne 2015-2019.xls)  plan studiów Mechanika i budowa maszyn studia niestacjonarne 2015-2019 (2).xls

 

karty przedmiotów, studia stacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) C1. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) C2. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) C3. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) D1. Moduł do wyboru, mechanika i budowa maszyn 2015-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) D2. Moduł do wyboru, mechanika i budowa maszyn 2015-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) D3. Moduł do wyboru, mechanika i budowa maszyn 2015-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka, mechanika i budowa maszyn 2015-2019.pdf

 

karty przedmiotów, studia niestacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) C1. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) C2. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019.pdf) C3. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) D1. Moduł do wyboru, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf

Pobierz plik (C1. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019.pdf) D2. Moduł do wyboru, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) D3. Moduł do wyboru, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf

 


 PROGRAM STUDIÓW - kierunek: mechanika i budowa maszyn 2014-2018

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) PROGRAM STUDIÓW - mechanika i budowa maszyn na lata 2014-2018.pdf

Pobierz plik (1. plan studiów Mechanika i budowa maszyn studia niestacjonarne 2015-2019.xls) plan studiów_mechanika i budowa maszyn_studia stacjonarne_2014-2018.xls

Pobierz plik (1. plan studiów Mechanika i budowa maszyn studia niestacjonarne 2015-2019.xls) plan studiów_mechanika i budowa maszyn_studia niestacjonarne_2014-2018.xls

 

karty przedmiotów, studia niestacjonarne, stacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe_inwestycje i wdrożenia przemysłowe 2014-2018.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe_inżynierskie zastosowanie komputerów 2014-2018.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe_urządzenia i systemy mechatroniczne 2014-2018.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) D. Moduły uzupełniające, wdrożenia systemów informatycznych 2014-2018.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) D. Moduły uzupełniające, wdrożenie innowacji organizacyjnych 2014-2018.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf

 


 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek: mechanika i budowa maszyn 2013-2017

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) PROGRAM STUDIÓW - mechanika i budowa maszyn 2013-2017.pdf

Pobierz plik (1. plan studiów Mechanika i budowa maszyn studia niestacjonarne 2015-2019.xls) plan studiów_mechanika i budowa maszyn_niestudia stacjonarne_2013-2017.xls

Pobierz plik (1. plan studiów Mechanika i budowa maszyn studia niestacjonarne 2015-2019.xls) plan studiów_mechanika i budowa maszyn_niestudia stacjonarne_2013-2017.xls

 

karty przedmiotów, studia niestacjonarne, stacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) Karty przedmiotów, mechanika i budowa maszyn 2013-2017.pdf

 

Back to top