|   EN

PROGRAM STUDIÓW - kierunek: informatyka 2019-2023

Informatyka S_2019-2023.xlsx

Informatyka NS_2019-2023.xlsx

 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek: informatyka 2018-2022

Pobierz plik (1. Dulane Informatyka NS 2018-2022.xlsx) Informatyka S 2018-2022.xlsx

Pobierz plik (1. Dulane Informatyka NS 2018-2022.xlsx) Informatyka NS 2018-2022.xlsx

karty przedmiotów, studia stacjonarne i niestacjonarne

 A. katalog przedmiotów podstawowych 2018-2022

 B. Katalog przedmiotów kierunkowych 2018-2022

C. katalog przedmiotów specjalnościowych 2018-2022

C. katalog przedmiotów specjalnościowych PiESK 2018-2022

C. katalog przedmiotów specjalnościowych TA 2018-2022

Moduły uzupełniające 2018-2022

 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek: informatyka 2017-2021

Plany studiów:

Pobierz plik (Informatyka studia niestacjonarne 20172018.xls)  informatyka stacjonarne 2017-2021

Pobierz plik (Informatyka studia niestacjonarne 20172018.xls)  informatyka niestacjonarne 2017-2021

karty przedmiotów, studia stacjonarne i niestacjonarne

Pobierz plik (01.katalog informatyka 2017-2021.pdf) katalog informatyka 2017-2021.pdf

 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek: informatyka 2016-2020

Pobierz plik (1a. Program studiów dla kierunku informatyka studia stacjonarne 2016-2020.pdf) 1a. Program studiów dla kierunku informatyka studia stacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (1a. Program studiów dla kierunku informatyka studia stacjonarne 2016-2020.pdf) informatyka s 2016-2020

Pobierz plik (1a. Program studiów dla kierunku informatyka studia stacjonarne 2016-2020.pdf) 1c. Program studiów dla kierunku informatyka studia niestacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (1a. Program studiów dla kierunku informatyka studia stacjonarne 2016-2020.pdf) informatyka NS 2016-2020

karty przedmiotów, studia stacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) A. Przedmioty podstawowe, informatyka stacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, informatyka stacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) C1. Przedmioty specjalnościowe, informatyka stacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) C2. Przedmioty specjalnościowe, informatyka stacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) C3. Przedmioty specjalnościowe, informatyka stacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2016-2020.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka, informatyka stacjonarne 2016-2020.pdf

 

karty przedmiotów, studia niestacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, informatyka niestacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) C1. Przedmioty specjalnościowe, informatyka niestacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) C2. Przedmioty specjalnościowe, informatyka niestacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) C3. Przedmioty specjalnościowe, informatyka niestacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka, informatyka niestacjonarne 2016-2020.pdf 

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek: informatyka 2015-2019

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) Program studiów dla kierunku informatyka 2015-2019.pdf

Pobierz plik (1. plan studiów_informatyka_studia niestacjonarne_2015-2019.xls) 1informatyka S 2015-2019

Pobierz plik (1. plan studiów_informatyka_studia niestacjonarne_2015-2019.xls) 2. informatyka ns 2015-2019

 

karty przedmiotów, studia stacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) A. Przedmioty podstawowe, informatyka stacjonarne 2015-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, informatyka stacjonarne 2015-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) C. Przedmioty spacjalnościowe, informatyka stacjonarne 2015-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) D. Moduł uzupełniajacye, informatyka stacjonarne 2015-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka, informatyka stacjonarne 2015-2019.pdf

 

karty przedmiotów, studia niestacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) C. Przedmioty spacjalnościowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) D. Moduł uzupełniajacye, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf

 


 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek: informatyka 2014-2018

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf)  Program studiów dla kierunku informatyka 2014-2018.pdf

Pobierz plik (1. plan studiów_informatyka_studia niestacjonarne_2014-2018.xls) 1. plan studiów_informatyka_studia niestacjonarne_2014-2018.xls

Pobierz plik (1. plan studiów_informatyka_studia niestacjonarne_2015-2019.xls) 2. plan studiów_informatyka_studia stacjonarne_2014-2018.xls

 

karty przedmiotów, studia niestacjonarne, stacjonarne

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe, informatyka 2014-2018.docx) A. Przedmioty podstawowe, informatyka 2014-2018.docx

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka 2014-2018.docx) B. Przedmioty kierunkowe, informatyka 2014-2018.docx

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka 2014-2018.docx) C. Przedmioty specjalnościowe, informatyka 2014-2018

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka 2014-2018.docx) D. Moduł do wyboru, informatyka 2014-2018.docx

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe, informatyka 2014-2018.docx) E. Dyplomowanie i praktyka, informatya 2014-2018.doc

 


 

 PROGRAM STUDIÓW - kierunek: informatyka 2013-2017

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) Program studiów dla kierunku informatyka 2013-2017.pdf

Pobierz plik (1. plan studiów_informatyka_studia niestacjonarne_2013-2017.xls) 1. plan studiów_informatyka_studia niestacjonarne_2013-2017.xls

Pobierz plik (1. plan studiów_informatyka_studia niestacjonarne_2013-2017.xls) 2. plan studiów_informatyka_studia stacjonarne_2013-2017.xls

 

karty przedmiotów, studia niestacjonarne, stacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka 2013-2017.docx) A. Przedmioty podstawowe, informatyka 2013-2017.docx

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka 2013-2017.docx) B. Przedmioty kierunkowe, informatyka 2013-2017.docx

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka 2014-2018.docx) C. Przedmioty specjalnosciowe, informatyka 2013-2017.doc

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka 2014-2018.docx) D. Moduł do wyboru, informatyka 2013-2017.docx

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka 2013-2017.docx) E. Dyplomowanie i praktyka, informatya 2013-2017.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top