|   EN

W dniu 6 września 2019 roku na Polu Golfowym „Zawarcie” w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce XVII Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne Pracodawców FRIDAY EVENTTOP 2Ol9 pod hasłem: ,,Kostrzyńsko-Słubicka SSE - nowe możliwości wsparcia inwestycji", w którym wziął udział dr Andrzej Kuciński pełnomocnik Dziekana do spraw współpracy z przedsiębiorcami.

Uroczystego otwarcia dokonał Pan Henryk Maciej Woźniak, Prezes Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców, a spotkanie poprowadził Pan Krzysztof Częstochowski. W części seminaryjnej wydarzenia wzięli udział m.in. Pan dr Dariusz Perczak wicewojewoda lubuski, który zabrał glos na temat „Bieżąca polityka społeczno-gospodarcza”, a także Elżbieta Zdrzałka, Prezes Zarządu P.U.H. ,,SANITEX" w Gorzowie Wielkopolskim - ,,Od instalacji przez 30 lat do Sanitexu", Henryk Maciej Woźniak, Prezes Zarządu P.P.B. ,,PUBR' Sp. z o.o. w Międzyrzeczu - ,,55 lat - tradycyjnie wysoka jakość", Krzysztof Częstochowski, Prezes Zarządu PKS Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim - ,,Z PKS na dobre i złe przez 70 lat w służbie społecznej miasta i regionu".

W ramach spotkania Pan Marcin Jabłoński wręczył odznaki Honorowe za zasługi dla województwa lubuskiego, a w dalszej części Prezes Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców Pan Henryk Woźniak ogłosił i wręczył nagrody i wyróżnienia LOP „Lubuski Przyjazny Pracodawca – edycja 2019”.

 

dr Andrzej Kuciński

pełnomocnik Dziekana do spraw współpracy z przedsiębiorcami

 

 

Back to top