|   EN

Rozwój regionalny na pograniczu polsko-niemieckim

W dniu 8 grudnia 2014 roku odbyła się II TRANSGRANICZNA KONFERENCJA NAUKOWA "ROZWÓJ NA PERYFERIACH?". Organizatorem tego wydarzenia naukowego były: Wydział Ekonomiczny oraz Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Współorganizatorami konferencji byli Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze, Business and Innovation Centre z Frakfurtu nad Odrą oraz Lubuski Sejmik Gospodarczy.

Celem konferencji było interdyscyplinarne spojrzenie na procesy i mechanizmy lokalnych zmian społecznych, gospodarczych, kulturowych na tle procesów globalnych i europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i województwa lubuskiego). Przedstawienie podstawowych kategorii i koncepcji w tym zakresie oraz analiza ich praktycznej realizacji. Problematyka rozwoju była traktowana wieloaspektowo stąd z założenia konferencja miała charakter interdyscyplinarny oraz stała się miejscem spotkania (a nawet zderzenia) teorii i praktyki.

W konferencji brali udział przedstawiciele Wojewody Lubuskiego - Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dr Sabina Ren, władz lokalnych, przedsiębiorcy polscy i niemieccy oraz naukowcy reprezentujący: TFH Wildau (Niemcy), Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Zachodniopomorski Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prelegenci z Niemiec: prof dr Michael Gross (TFH Wildau), Uwe Hoppe (Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Wschodniej Brandenburgii), Heike Gensing (Prezes Zarządu Business and Innovation Centre). W trakcie konferencji swoje wystąpienia przedstawili także: Ryszard Barański Marszałęk Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego oraz Józef Finster Prezes Zarządu Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze.

Wystąpienia prelegentów reprezentujących różne ośrodki naukowe dotyczyły m.in. problematyki rozwoju regionalnego, roli i znaczenia klastrów, regulacji prawnych dotyczących samorządów lokalnych, innowacyjności, teorii modernizacji oraz determinantów rozwoju firm z sektora MŚP. Referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem  uczestników obrad, wiele wystąpień kończyło się dyskusją i wymianą poglądów w trakcie obrad lub w kuluarach.

dr Tomasz Marcinkowski

Back to top